Gå til indhold
Fra venstre: Norwegians koncernchef, Geir Karlsen og Niels Hemmingsen, lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn.
Fra venstre: Norwegians koncernchef, Geir Karlsen og Niels Hemmingsen, lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn.

Pressemeddelelse -

Norwegian indfører fossilfrit flybrændstof modsvarende 100 flyvninger på Danmarks mest trafikerede indenrigsrute 

Norwegian indkøber fossilfrit brændstof modsvarende alt forbrug på 100 flyvninger mellem Aalborg og København. Initiativet skal vise, hvordan det allerede i dag i stor skala er muligt at reducere klimaaftrykket i dansk indenrigsluftfart med mere bæredygtigt flybrændstof.

Den danske regering har et erklæret mål om, at Danmark senest i 2025 skal have en ”grøn indenrigsrute”. Norwegian går nu sammen med bl.a. Aalborg Lufthavn for aktivt at vise, at det er muligt at indføre fossilfrit flybrændstof, også kaldet SAF, i stor skala allerede i dag.

Fly er i dag kun godkendt til iblanding af 50 procent fossiltfrit brændstof. Derfor vælger Norwegian i stedet at erstatte alt brændstof, som skal bruges til de hundrede flyvninger med fossilfrit brændstof. Dette leveres til Aalborg Lufthavns anlæg. Norwegian introducerer på denne måde fossilfrit flybrændstof på Danmarks travleste indenrigsrute mellem Aalborg og København. Initiativet er yderligere et skridt i flyselskabets ambitioner om at reducere de samlede emissioner med 45 procent i 2030. Tidligere i år offentliggjorde Norwegian, at flyselskabet havde indgået et samarbejde med Norsk e-Fuel for at bygge verdens første storskala produktionsanlæg for elektrobrændstof.

Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, var til stede under lanceringsarrangementet i Aalborg Lufthavn i dag:

"Der har i længere tid været et stort fokus på, hvordan indenrigsluftfarten i Danmark kan overgå til mere bæredygtige brændstoffer både på kort og længere sigt. Med dette initiativ viser vi konkret, at det faktisk er muligt at etablere en dansk indenrigsrute med 100 procent fossilfrit flybrændstof med den infrastruktur, der allerede findes i lufthavnene. Men for at det her skal blive en virkelighed i 2025, så må tilgængeligheden til fossilfri flybrændstoffer øges markant. I dag findes fossilfrit brændstof kun i meget begrænsede mængder," siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian.

DCC & Shell Aviation Denmark* står for leveringerne af det fossilfrie brændstof til Aalborg Lufthavn. Forbruget på de hundrede flyvninger udgør i alt 140 tons. Brugen af fossilfrit brændstof i disse uger reducerer Norwegians CO2-udledning på ruten med op mod 80 procent samlet set. På et år har Norwegian cirka 2.200 flyvninger mellem Aalborg og København, hvilket indebærer et forbrug på omkring 3.000 tons flybrændstof. Hvis den tilsvarende mængde fossilfrit flybrændstof blev indført for at dække alle flyvninger på et år, ville CO2-udledningen fra ruten blive reduceret med næsten 10.000 tons samlet set i et livscyklusperspektiv.

Indførslen af fossilfrit flybrændstof på indenrigsflyvningerne mellem Aalborg og København betyder samtidig, at Aalborg Lufthavn for første gang får direkte leverancer af det mere bæredygtige flybrændstof, SAF. Hos Aalborg Lufthavn ser adm. direktør, Niels Hemmingsen store perspektiver i det nye initiativ.

”Aalborg Lufthavn er glade for, at Norwegian har valgt os som samarbejdspartner til dette projekt. SAF-brændstof er fremtiden for hele luftfartsindustrien. Vi er, som lufthavn, partner på infrastrukturen i dette projekt og forventer, at projektet kan skabe de første trædesten til, at Danmarks første grønne indenrigsrute i 2025 også bliver fra Aalborg Lufthavn,” siger han.

Et skridt mod mere bæredygtig luftfart

For DCC & Shell Aviation Denmark afspejler samarbejdet med Norwegian de voksende ambitioner, som stadig flere inden for dansk luftfart har om at anvende alternative flybrændstoffer. Selskabet har i flere år arbejdet med branchen for at sikre adgang til SAF i stor skala. Og set i det lys er aftalen med Norwegian endnu et skridt på vejen mod at få indført mere bæredygtige flybrændstoffer i Danmark.

"Siden vi i 2021 startede de første leverancer af SAF til danske lufthavne har vi set en stigende interesse og efterspørgsel. Derfor har vi nu etableret det første SAF-lager herhjemme. Og det er herfra, at vi sammen med Norwegian kan levere SAF i så store mængder til Aalborg Lufthavn, som der reelt er tale om," siger Sune Petersen, Head of Sustainability i DCC & Shell Aviation Denmark.

"Lige nu er der en del debat om, hvordan alternative flybrændstoffer bliver tilgængelige for luftfarten i stor skala. Det handler både om produktionskapacitet. Men også om, hvorvidt det kræver investeringer i en særskilt infrastruktur til fly og lufthavne, eller om vi ud fra en massebalancebetragtning kan udnytte den eksisterende brændstofinfrastruktur. Norwegians initiativ er et godt eksempel på massebalanceprincippet, hvor man opnår samme effekt, som hvis SAF blev hældt direkte på flyet," afslutter han.

Fossilfrit flybrændstof– sådan fungerer det

Fossilfrit flybrændstof kaldes også for SAF, en forkortelse for Sustainable Aviation Fuel, og er et mere bæredygtigt alternativ til fossilbaseret jetfuel. SAF fremstilles i dag af bioaffald og -restprodukter. Eksempelvis brugt madolie og animalsk fedt. I fremtiden forventes PtX-baseret SAF at kunne produceres i betydeligt større mængder og endnu mere bæredygtigt ved at omdanne el fra sol- og vindkraft til flydende energiformer.

I forbindelse med Norwegians initiativ leverer DCC & Shell Aviation cirka 140 tons SAF, som bliver blandet med konventionelt flybrændstof i henhold til de gældende regler for iblanding af SAF. Det fossilfri flybrændstof leveres ind i den centrale brændstofinfrastruktur i Aalborg Lufthavn og bliver derfra tanket på alle de fly, der benytter lufthavnen og brændstofforsyningen. Det fossilfri brændstof er certificeret af International Sustainability and Carbon Certifacation (ISCC) i henhold til EU’s Renewable Energy Directive.

Ved at indkøbe SAF i en mængde, der modsvarer det totale brændstofforbrug på 100 flyvninger på ruten mellem Aalborg og København, reduceres forbruget af fossilt flybrændstof og dermed CO2-udledningen. Denne tilgang er den mest effektive måde til at opfylde den danske regerings målsætninger på.

*DCC & Shell Aviation Denmark er Shell Licenstager og benytter Shell-varemærke under licens. Synspunkter i denne meddelelse eller erklæring er fremsat af DCC & Shell Aviation Denmark og er ikke fremsat på vegne af, og afspejler heller ikke nødvendigvis synspunkter fra nogen virksomhed i Shell-koncernen

For mere information:

Charlotte Holmbergh, kommunikationschef hos Norwegian, charlotte.holmbergh@norwegian.com, +46 709 89 05 18


Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, var til stede under lanceringsarrangementet i Aalborg Lufthavn i dag.

Fra venstre: Niels Hemmingsen, lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn, Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian og Lasse Frimand Jensen, borgmester i Aalborg.


Norwegians koncernchef, Geir Karlsen og Niels Hemmingsen, lufthavnsdirektør for Aalborg Lufthavn (fra venstre) var til stede under lanceringsarrangementet i Aalborg Lufthavn i dag.

Emner


Norwegian

Norwegian er et af Nordens største flyselskaber og et af Europas førende lavprisselskaber med omkring 4500 ansatte. Selskabet tilbyder et omfattende rutenetværk mellem de nordiske lande og destinationer i Europa.

Siden opstarten i 2002 har mere end 300 millioner passagerer fløjet med Norwegian. Norwegians ambition har altid været at tilbyde flybilletter til gode priser og sikre passagerer mere valgfrihed på rejsen.

Norwegian er en drivkraft bag bæredygtige løsninger og grøn omstilling i luftfarten. Selskabet har som mål at reducere sit CO2-udslip med 45 procent inden 2030. Derfor fornyer Norwegian flyflåden, fremmer bæredygtigt flybrændstof, reducerer og genvinder affald og bruger vejr- og vinddata for mere effektive flyvninger, som sparer brændstof. Norwegian ønsker at være det mest bæredygtige valg for passagererne.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn og YouTube.

Kontakt

Pressevagt

Pressevagt

Pressekontakt Kun for medier + 47 815 11 816

Norwegian

Norwegian-koncernen er et førende nordisk luftfartsselskab med hovedkontor i Fornebu uden for Oslo i Norge. Selskabet har over 8.200 ansatte og ejer to af de førende flyselskaber i Norden: Norwegian Air Shuttle og Widerøe's Flyveselskap. Widerøe blev opkøbt af Norwegian i 2024 med et formål om at gøre det endnu nemmere at rejse på tværs af de to flyselskabers netværk.

Norwegian Air Shuttle, det største norske flyselskab med omkring 4.700 ansatte, tilbyder et omfattende rutenetværk, der forbinder de nordiske lande med et bredt udvalg af europæiske destinationer. I 2023 transporterede Norwegian over 20 millioner passagerer og havde en flåde på 87 Boeing 737-800 og 737 MAX 8-fly.

Widerøe's Flyveselskap, Norges ældste flyselskab, er Skandinaviens største regionale flyselskab. Flyselskabet har mere end 3.500 ansatte. Widerøe opererer hovedsageligt lufthavne med korte landingsbaner i de norske landdistrikter og driver flere statslige kontraktruter (PSO-ruter) ud over sit eget kommercielle netværk. I 2023 havde flyselskabet 3,3 millioner passagerer og en flåde på 48 fly, herunder 45 Bombardier Dash 8-fly og tre Embraer E190-E2-fly. Widerøe Ground Handling leverer ground handling-tjenester i 41 norske lufthavne.

I Norwegian-koncernen er bæredygtighed en hovedprioritet, og koncernen har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen fra sine aktiviteter betydeligt. Blandt de mange initiativer, er det mest bemærkelsesværdige, investeringen i produktion og brug af fossilfrit flybrændstof (SAF). Norwegian stræber efter at blive det bæredygtige valg for sine passagerer og bidrager aktivt til omstillingen af luftfartsindustrien.

Norwegian